Chương trình ưu đãi

  • Home
  • Chương trình ưu đãi

CÁC ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ

ƯU ĐÃI KHI
ĐÓNG HỌC PHÍ SỚM

2 KỲ: Giảm 2% cho kỳ thứ 2
3 KỲ: Giảm 5% cho kỳ thứ 3

ƯU ĐÃI DÀNH CHO
ANH CHỊ EM RUỘT

Đối với trường hợp có anh/chị đã và đang theo học tạo trường:
Giảm 5% cho học sinh thứ 2
Giảm 10% kể từ học sinh thứ 3 trở lên

ƯU ĐÃI DÀNH CHO
PHỤ HUYNH GIỚI THIỆU

Phụ huynh có con đang theo học tại trường giới thiệu phụ huynh khác đăng ký cho học sinh mới theo học sẽ được tặng phiếu ưu đãi học phí trị giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).