TUYỂN DỤNG: TUYỂN 03 BẢO VỆ KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM, LIÊN HỆ: 0292 3822678 - 02 VĂN THƯ ( CÓ BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ VĂN THƯ), LIÊN HỆ: 0292 6251251
img