Album ảnh

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

LƯU GIỮ DẤU CHÂN TRƯỞNG THÀNH CỦA BÉ

Các hoạt động thường ngày, những khoảng khắc học tập, vui chơi, sinh hoạt đánh dấu sự trưởng thành từng ngày của trẻ là món quà vô giá đối với tập thể giáo viên của trường
Kindori