HỆ THỐNG TRƯỜNG NGÔI SAO

CS1: TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO

✍ Địa chỉ: 105/17, Lý Tự Trọng, An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ
✍ Điện thoại: 0292 3733 222
✍ Email: mnntngoisao@cantho.edu.vn

CS2: TRƯỜNG MẦM NON NGÔI SAO 2

✍ Địa chỉ: Đường A2, KDC Hưng Phú 1, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ
✍ Điện thoại: 02926 251 251
✍ Email: mnngoisao2@gmail.com

CS3: TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔI SAO

✍ Địa chỉ: Đường A2, KDC Hưng Phú 1, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ
✍ Điện thoại: 02926 250 250
✍ Email: thngoisao@gmail.com

Thiết kế bởi TRƯỜNG NGÔI SAO