Footer Landing

ĐĂNG KÝ

THAM QUAN TRƯỜNG, HỌC THỬ

Tham quan và cho bé trải nghiệm ngay 1 tuần học thử tại Trường Ngôi Sao Cần Thơ
ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG HỌC THỬ

Leave this field blank
  • Chọn cơ sở bạn muốn gửi bé.
  • Mầm non Ngôi Sao, Lý Tự Trọng, Ninh Kiều
  • Mầm non Ngôi Sao 2 , KDC Hưng Phú, Cái Răng
  • Tiểu học Ngôi Sao , KDC Hưng Phú, Cái Răng
  • Tiểu học Ngôi Sao 2 , KDC Hưng Phú, Cái Răng
  • Mầm non Trạng Tí 2 , Cồn Khương, Ninh Kiều
CHỌN MỤC BẠN MUỐN ĐĂNG KÝ