Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2019

Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2019
Chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 Năm học 2018-2019
Nhằm giúp cho giáo viên- nhân viên trường MN Ngôi Sao 2 hiểu rỏ hơn về ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Tạo điều kiện cho cán bộ GV-NV Công đoàn trường có sự gắn kết hơn thông qua các trò chơi vận động, trò chơi  tập thể.
Giúp phát triển về mặt thể chất và tinh thần sau các giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi
Sau đây là những hình ảnh ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ngày 8/3/2019 tại trường MN Ngôi Sao 2