• slide-1.jpg
  • slide-4.jpg
  • slide-5.jpg
  • slide-6.jpg
  • slide-11.jpg
  • slide-12.jpg
  • slide-13.jpg

Gương mặt vàng Mầm non 2 3/2012

Trịnh Bảo Ngọc

Lớp: 12-18A

Nguyễn Tường Vy

Lớp: 19-24A

Nguyễn Bách Duy

Lớp: 25-36A

Lâm Hồng Ngọc

Lớp: 25-36B

Hà Gia Huy

Lớp: 25-36C

Nguyễn Bảo Toàn

Lớp: Mầm 1

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

Lớp: Mầm 2

Lê Anh Duy

Lớp: Mầm 3

Trần Thị Trúc Ly

Lớp: Lá 1

Châu Thái Bảo Trân

Lớp: Lá 2

Nguyễn Cao Nhật Hưng

Lớp: Chồi 1

Võ Minh Thư

Lớp: Chồi 2